NCD Clinic Plus Award
NCD Clinic Plus Award โรงพยาบาลที่พัฒนาคุณภาพบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อดีเด่นระดับประเทศ (ประเภทโรงพยาบาลขนาดเล็ก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)
กิจกรรม 5ส โรงพยาบาลขามสะแกแสง
IMAGE ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันจันทร์, 20 พฤศจิกายน 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ...
Read More...
IMAGE ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ...
Read More...
IMAGE ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันศุกร์, 27 ตุลาคม 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2567...
Read More...
IMAGE ประกาศเจ้าเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ไตมาสที่ 1
วันอังคาร, 17 ตุลาคม 2566
ประกาศเจ้าเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ไตมาสที่ 1 
Read More...
IMAGE ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง(ระบบ IPD Paperless) ปีงบประมาณ 2566
วันอังคาร, 11 กรกฎาคม 2566
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง(ระบบ IPD Paperless) ปีงบประมาณ...
Read More...
IMAGE ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
วันศุกร์, 23 มิถุนายน 2566
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
Read More...
IMAGE ประกาศจ้างปรับปรุงหลังคาโรงพยาบาลขามสะแกแสง
วันศุกร์, 03 ธันวาคม 2564
ประกาศจ้างปรับปรุงหลังคาโรงพยาบาลขามสะแกแสง
Read More...
IMAGE ประกาศซื้อเครื่องปรับอากาศ
วันจันทร์, 15 พฤศจิกายน 2564
ประกาศซื้อเครื่องปรับอากาศ
Read More...
IMAGE ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ณ 4 มค 67 **ล่าสุด**
วันจันทร์, 08 มกราคม 2567
ประกาศ โรงพยาบาลขามสะแกแสง 1.เรื่อง... Read More...
IMAGE ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
วันอังคาร, 24 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
วันศุกร์, 12 พฤษภาคม 2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
วันศุกร์, 12 พฤษภาคม 2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ... Read More...
IMAGE ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
วันพฤหัสบดี, 26 มกราคม 2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก... Read More...
IMAGE ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
วันศุกร์, 21 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก... Read More...
IMAGE ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
วันพุธ, 05 ตุลาคม 2565
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง... Read More...
IMAGE ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
วันศุกร์, 30 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลขามสะแกแสง  เรื่อง... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
วันศุกร์, 23 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลขามสะแกแสง  เรื่อง... Read More...
IMAGE การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567  Read More...
IMAGE การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2567
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  Read More...
IMAGE งบการเงินประจำปี 2566
วันอังคาร, 17 ตุลาคม 2566
งบการเงินประจำปี 2566  Read More...
IMAGE การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ประจำงบประมาณ 2565
วันพุธ, 03 พฤษภาคม 2566
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ประจำงบประมาณ 2565      Read More...
IMAGE การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ประจำงบปีประมาณ 2566
วันอังคาร, 06 มิถุนายน 2566
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ประจำงบปีประมาณ 2566  Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำปี 2565
วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำปี 2565  Read More...
IMAGE ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่องนโยบายอาชีวอนามัย ปีงบ 2564
วันจันทร์, 04 มกราคม 2564
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่องนโยบายอาชีวอนามัย ปีงบ 2564 Read More...
IMAGE ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการทางการแพทย์
วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563
1. ประกาศอัตราค่าบริการทางการแพทย์ 2.... Read More...
IMAGE ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยโรงพยาบาล
วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง... Read More...
×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items